24/10/2018

 - (Φωτογρ. Υλικό) Ακολουθίας του Όρθρου της Μεγάλης Εβδομάδος του Αγίου Δημητρίου