02/04/2014

 - (Φωτογρ. Υλικό) Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος εις τον Ι.Μ.Ν. Αγίας Παρασκευής-Λαγκαδά
Tags :